Så mange barn trenger en fadder!

Lions fadderbarnordning er basert på personlig fadderskap. Det betyr at den som velger å bli fadder betaler inn 250 kroner måneden, og mottar minst en årlig oppdatering om sitt barn. Fadderbarnordningen skjer i samarbeid med Balikuddembe, en stiftelse etablert av nordmannen  Bjørn Simensen, som har tilbrakt hele sitt liv i Uganda. De er fem ansatte med ulik bakgrunn for å ivareta barna på best måte, og barna går på skoler som holder en god kvalitet. Det vil fra 1. januar 2017 være ca 370 barn i vår fadderbarn-ordning, og det øker med hver fadder vi mottar. Balikuddembe har både barn på dagskoler om de kan bo trygt i et hjem eller på internatskole for dem som også trenger et sted å sove trygt og kunne konsentrere seg om skolearbeidet.

Balikuddembe fadderbarn-ordning er et tilbud til barn fra første klasse på barneskolen til de er ferdig med videregående skole. Det vil alltid være barn med stort behov for bistand også utenfor denne gruppa. Vårt Uganda-prosjekt ivaretar disse barna så langt vi kan, men vi søker alltid så snart de er klare for det og få barna inn i Balikuddembe-systemet. Vårt arbeid gjelder særlig små barn i ekstreme situasjoner, men også eldre barn med spesielle behov som ikke så greit kan gå inn i Balikuddembes ordning. Vi ser også i vårt prosjekt at vi må finne løsninger sammen med lokale myndigheter og institusjoner i spesielle tilfeller.

Uansett er det tett oppfølging av våre fadderbarn. Vi er sikre på at utdanning er noe av det viktigste for barna, og vi vil ivareta den grunnleggende rettigheten. Men skal de lære må de også ha rammebetingelser som gjør det mulig. Derfor er vårt prosjekt opptatt av å se helheten. Sultne barn lærer ikke. Det hjelper heller ikke med skolegang, om du i stedet blir syk eller dør av malaria. Derfor er det viktig at vi er i områdene og gir barna et totaltilbud som gir dem en framtid.

Ønsker du å bli fadder? Ta gjerne kontakt på mail: bjorn@sognefjord.net eller telefon 95986632. Et fadderskap koster 250 kroner pr måned.